برچسب: PRIDE 141 | پراید 141

قیمت پراید ۱۴۱ | PRIDE 141

خودروی پراید ۱۴۱ یکی دیگر از اعضای خانواده پراید در حال حاضر در رنج قیمتی ۱۱ میلیون تومان خرید و فروش می شود . این خودرو با وجود آن که قیمتی پایین داشته است ولی به دلیل عدم وجود کیفیت کافی از فروش چندان خوبی برخوردار نبود .
پراید ۱۴۱ در سال ۹۳ دیگر تولید نشد و کار عرضه آن متوقف گردید .