برچسب: PERID

PERID 151 | پراید ۱۵۱ (وانت پراید)

هرکس که عکس پراید وانت را می دید این سوال در ذهنش تداعی میشد که مگر میشود پراید وانت شود؟!
جواب این سوال را شرکت سایپا پاسخ داد و این خودرو را به مرحله تولید کشاند .
علت نام گذاری این خودرو هم بر میگردد به این موضوع که سایپا مدتی می باشد که به جای نام گذاشتن بر سره خودروهایش از کد های چند رقمی استفاده میکند و بدین خاطر آن را پراید ۱۵۱ نام نهاد

پراید ۱۳۲ | PERID 132

سایپا ۱۳۲ هنگامی که وارد بازار شد توانست پاسخ گوی بسیاری از مردم از اقشار مختلف گردد
یکسری از مشخصات این خودرو عبارتند از:
تهویه مطبوع
قفل مرکزی
گرمکن شیشه عقب
…..

آیا پراید ایمن است؟!

در ابتدا مردم از پراید اسم خوبی به ذهن نداشتند که البته هم این واقعیت بود که پراید حدود۱۵ درصد تلفات را در امار تصادفات به خود اختصاص میداد این عدد کمی نبود ازاین رو بود که به شرکت تولید کننده پراید فشار آوردند که ایمنی خودروی خود را افزایش دهد و از آن پس پراید با ایمنی خیلی بالاتری تولید شد