برچسب: یونان

پراید در کشور یونان

اتومبیل پراید جزو آن دسته از خودروها در صنعت اتومبیل سازی می باشد که قصد ترک کردن خط تولید کارخانه های خودروسازی را ندارد و با تغییر چهره خود به تولید شدنش ادمه می دهد .
پراید برای نخستین بار توسط فورد و با نام فستیوا به تولید رسیده بود .
بعد از فورد کمپانی مزدا بود که امتیاز پراید را از آن خود ساخت و این خودرو را با نام مزدا ۱۲۱ به تولید رساند و بعد از آن هم باز این خودرو توسط کمپانی های دیگر کماکان تولید می شد .