برچسب: پیکان

سرگذشت پراید و پیکان

به مدت ۴ دهه اتوموبیل پیکان در کشور ایران حضوری پر رنگ داشته است . خودروی پیکان را شرکت ایران خودرو تولید میکرده است .
این خودرو در سال های ۱۳۴۶ تا ۱۳۸۳ به تولید می رسیده است و پس از آن اتوموبیل پراید روی کار آمده است
خودروی پراید به دست چندین خودروساز در کشورهای مختلف رسیده است و در حال حاضر این خودرو در کشورما همچنان تولید می شود

پراید یا پیکان؟

پیکان و پراید با وجود آنکه با هم هیچ شباهتی ندارند اما این دو را باهم قیاس می کنند
شاید تنها شباهتی که بتوان بین این دو یافت قیمت زیر ۱۰ میلیون تومان هردو آن ها باشد
پیکان دیگر تولید نمی شود ولی پراید به شدت در حال ساخته شدن است. علت متوقف شدن تولید پیکان آلایندگی بالا و همچنین مصرف سوخت زیاد می باشد که البته ایران خودرویی ها به مقاوم بودن پیکان در مقایسه با پراید اشاره می کنند