برچسب: پراید 151

معرفی کاملی از پراید ۱۵۱ | PRIDE 151

نمای جلوی خودروی پراید وانت یا همان سایپا ۱۵۱ همان نمای جلوی خودروهای پرایدی است که تا به الان دیده ایم .
در نمای پشت سایپا ۱۵۱ دارای فضای باری متفاوت از آنچه که تا به حال در سایر خودروهای باری دیده ایم می باشد . فضای تعبیه شده برای قسمت بارکش این خودرو خیلی کوچک است و توان حمل نمودن بارهای سنگین را نخواهد داشت لذا بیشتر برای حمل بارهای نظیر بار یک سوپر مارکت و امثال آن مفید می باشد .