برچسب: پراید یورو 4

بررسی مشکلات پرایدهای ارتقا یافته سایپا

در این مطلب مشکلات پراید را بررسی کرده ایم. پراید جدید تولیدی ساپیا بیش از آنکه به لحاظ کمی و کیفی ارتقا یافته باشد و مشکلات مدل های قبل را رفع کرده باشد از نظر قیمت تمام شده محصول افزایش یافته است.