برچسب: پراید و پژو و نیسان خودروهای مردود

مردودی های معاینه فنی : پراید و نیسان و پژو

سامانه ای تحت عنوان سامانه سیمفا وجود دارد که کار آن آنالیز نمودن خودروهای مردودی می باشد .
طبق آماری که به گوش رسیده شده است هم اکنون اتومبیل های پراید و پژو و نیسان خودروهایی هستند که در صدر خودروهای مردودی هستند .که البته لازم به ذکر می باشد که دلیل مردود شدن آن ها مقوله ایمنی ان ها می باشد .