برچسب: معرفی دقیقی از پراید 111

معرفی دقیقی از سایپا ۱۱۱ | SAIPA 111

خودروی پراید ۱۱۱ امروزی نسخه جدید تر شده همان خودروهای پراید هاچ بک قدیم بوده است که در ابتدا با نام نسیم معرفی گردیده اند .
تغییراتی که خودروهای هاچ بک ۱۱۱ نسبت به خودروهای قدیمی تجربه کرده اند شامل : تغییر در قسمت ظاهر پنجره پشتی و همچنین تغییر در چراغ های جلویی و عقبی خودرو می باشد البته به انضمام تغییرات گفته شده چند تغییر جزیی دیگر هم تجربه کرده است .