برچسب: خودروهای ارزان

رفتن پراید و آمدن رنو کوئید

دیگر کم کم زنگ خطر برای شرکت سایپا به صدا در خواهد آمد و این خطر هم از سوی تولید خودروی رنوی ارزان قیمت در ایران می باشد .
عصر ایران گزارشی را در اختیار قرار داده است که آن گزارش مبنی برآن است که شرکت سایپا بخش خیلی بزرگی از خودروهای زیر ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان در کشورمان را در اختیار دارد .
این را هم باید گفت که شرکت سایپا این بازار را با تولید نمودن خودروهای پراید و تیبا در دست گرفته است .