برچسب: تقاضا

کم شدن ۱۳۱ در بازار به خاطر مصرف سوخت پایین

بر اساس گزارش هایی که فارس ارئه نموده است :
اتومبیل سایپا ۱۳۱ به دلیل اینکه در بازارهای خودروی کشورما تقاضای بالایی دارد با کمبود عرضه مواجه گشته است .
این خودرو به خاطر وجود موارد زیر موفق شده است طرفداران زیادی را از آن خود سازد :
۱٫ بهره مندی از استانداردهای لازم
۲٫داشتن کیفیت مناسب
۳٫کم بودن میزان مصرف سوخت خودرو
۴٫ اقتصادی بودن قیمت خودرو

چرا انقدر از پراید استقبال می شود ؟

در گذشته ها خیابان ها مملو از پیکان بود ولی امروز تا چشم کار می کند پراید دیده میشود! حالا سوالی که پیش می آید این است که چرا پرایدی که انقدر هم بی کیفیت است انقدر هم مشتری دارد و در خیابان ها به وفور دیده می شود ؟!
در پاسخ باید بیان داشت علت زیاد بودن مشتری برای پراید خوب بودن خود اتوموبیل نمی باشد بلکه مردم به ناچار مجبورند این خودرو را به خاطر نداشتن پول بخرند . پس دلیل زیاد بودن مشتری هایش ارزان قیمت بودنش می باشد
در امریکا سال هاست که حتی فروش این خودرو ممنوع شده اما ایران ….