برچسب: تعداد

در روز چند پراید وارد خیابان ها شده است؟

از اول سال جاری تا آبان ماه روزانه به تعداد ۷۳۱ دستگاه خودرو پراید از چرخه خودروسازی کشورمان خارج شده است
آن گونه که خبر گزاری تسنیم بیان کرده است خودروی پراید پرتیراژترین خودرو در میان خودروسازان داخلی به شمار می آید .
در حال حاضر خودروی پراید در حال گذراندن سال های آخر تولید شدنش در خط تولید کارخانه خودروسازی کشورمان می باشد .