برچسب: بررسی

بررسی مشکلات پرایدهای ارتقا یافته سایپا

در این مطلب مشکلات پراید را بررسی کرده ایم. پراید جدید تولیدی ساپیا بیش از آنکه به لحاظ کمی و کیفی ارتقا یافته باشد و مشکلات مدل های قبل را رفع کرده باشد از نظر قیمت تمام شده محصول افزایش یافته است.

جهش قیمت پراید

پراید از ابتدای ورودش به بازاها به دلیل قیمت و مصرف بنزین پایینی که داشت مورد توجه واقع گشت و زمانی هم که پیکان از چرخه تولید بیرون رفت دیگر استقبال از خودروی پراید به اوج خود رسید.
ولی این خودرو در اواسط سال ۹۱ بود که به یکباره جهش قیمتی را تجربه کرد که بی سابقه بود . این خودرو ۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت پیدا کرد!

دلیل نارضایتی مردم از خودروی پراید

می توان نخستین دلیل نارضایتی مردم از خودروی پراید را در قدیمی بودن آن دانست .
طراحی فناوری خودروی پراید برای ۲۲ سال پیش می باشد و با این اوصاف پراید سواران از طراحی فناوری سود می جویند که برای ۲۲ سال پیش می باشد .
یک موضوع دیگر که سبب شده است مردم از پراید ناراضی باشند موضوع امنیت آن می باشد که بسیار ضعیف می باشد .