برچسب: انواع

گونه های مختلف پراید

پراید محصول شرکت سایپا تا به امروز ۴ نوع مختلف از خود تولید کرده است .
این ۴ نوع عبارتند از :
۱۳۱
۱۴۱
۱۳۲
۱۱۱
که هرکدام ازاین مدل ها خود دارای چند تیپ هستند . ولی در کل نه مدل ها و نه تیپ ها باهم فرق خیلی زیادی ندارند و فرق آن ها در میزان مصرف بنزین و ترمز آن ها است