برچسب: استقبال

آیا از پراید استقبال شده است ؟

خودروی پراید به دلیل داشتن قیمت پایینش و همچنین به خاطر اینکه مصرف بنزین پایینی دارد در بین مردم محبوبیت زیادی دارد .
ولی باید این را هم در نظر گرفت که دوست داشتن پراید برای مردم اجباری می باشد آن هم به این دلیل که مردم اقشار کم درآمد توان خریدن خودروهای گران قیمت را ندارند از این رو به این خودرو پناه می برند تا حداقل خودرویی برای خانواده خود داشته باشند .
پراید زمانی که شروع به تولید شد رقیبی سرسخت به نام پیکان داشت ولی بعد از مدتی توانست جای خود را در بین مردم باز کند