برچسب: استقبال فروشندگان از جانشینی پراید

پشتیبانی فروشندگان خودرو از جانشینی پراید و پژو ۴۰۵

رییس اتحادیه ی فروشندگان خودرو بیان داشت که خرید خودروی پراید از سوی مردم از روی اجبار است و اگر خودرویی جدید تر ولی در همان رنج قیمتی پراید برای مردم تولید می شد خیلی وقت پیش مردم دست از خرید این خودرو می کشیدند .
در واقع ایشان از جانشین شدن خودروهای جدید به جای خودروی پراید و همچنین پژو ۴۰۵ استقبال کردند . و با این موضوع موافقت کردند .