رییس جمهوری که عامل ورود پراید به کشورمان بود

رئیس کمپانی  کیا درباره اتوموبیل های  تولید  شرکت‌اش که پراید می باشد  و در ایران هم

به اسم  نسیم و صبا مونتاژ می‌ گردد شرح  داد و ده خودرو  آمبولانس هم  به ایران هدیه نمود

سرویس سیاست مشرق :

خاطرات آقای  هاشمی رفسنجانی به وسیله  ریاست جمهوری هشت ساله او و مناصب

دیگرش، حاوی نکات با اهمیت  و قابل توجهی می باشد که می تواند برای تبیین و اگاهی افکار

عمومی مفید به حساب آید  یکی از نکته های  خاطرات سال ۷۲، توجه هاشمی به

اتوموبیلی می باشد  که در زمان حال ، منتقدان تازه ای  دارد، اتوموبیلی که جان خیلی  از مردم

ایران رابه مخاطره انداخته است 

چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۷۲:

«ساعت ۸ صبح به کارخانه اتوموبیل  سازی سایپا رفتم. آقای هادی‌نژاد حسینیان وزیر صنایع

سنگین و مدیر عامل شرح  دادند. مخصوصا در باره دو خودروی  کوچک جدید صبا و نسیم پراید

که با تکنولوژی کمپانی  کیا کره جنوبی با ۵۰ درصد تولید داخلی تولید نموده اند . با سوخت ۳٫۶

لیتر در صد کیلومتر. ماشین خوب و ارزانی می باشد 

سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۷۲:

«رئیس کمپانی  کیا از کره جنوبی آمد. درباره اتوموبیل های  تولید  کمپانی  اش که پراید می

باشد  و در ایران هم به اسم نسیم و صبا مونتاژ می گردد شرح داد… ده دستگاه آمبولانس به

ایران هدیه نمود  و بیان کرد  سیصد نفر نیروی کار متخصص برای ما تربیت می کنند؛ با آنها

گرم گرفتیم.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید